Konkurs PIOSENKI NIEPODLEGŁE – REGULAMIN

1. Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości polskich pieśni i piosenek patriotycznych i niepodległościowych w stulecie niepodległości Polski. Organizatorem konkursu jest Służewski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa.
2. Przedmiotem konkursu jest rozpoznanie tytułów pieśni po wysłuchaniu fragmentów ich melodii. Lista pieśni, wchodzących w zakres konkursu, stanowi Załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe – indywidualnie. Organizatorzy przewidują także, w odrębnej kategorii, udział 3 – 5 osobowych zespołów reprezentujących placówki oświatowe. Uczestnicy podzieleni będą na następujące kategorie:
A. Uczestnicy indywidualni
– grupa A. 1. – uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych
– grupa A. 2. – uczniowie szkół ponadpodstawowych
– grupa A. 3. – kategoria open – osoby dorosłe
B. Reprezentacje szkół
– grupa B. 1 – reprezentacje szkół podstawowych
– grupa B. 2 – reprezentacje szkół ponadpodstawowych
4. W każdej kategorii i każdej grupie przewiduje się przyznanie odrębnych nagród – I, II i III oraz wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. Decyzje jury są ostateczne.
5. Konkurs jest dwuetapowy. Przesłuchania konkursowe i finałowe odbędą się w siedzibie Służewskiego Domu Kultury w Warszawie, przy ul. J.S. Bacha 15.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszeniowej do organizatorów konkursu. Wzór kart dla kategorii A i B stanowi Załącznik nr 2. i 3. do niniejszego Regulaminu. Wypełnioną kartę należy przesłać e-mailem na adres konkurs@piosenkiniepodlegle.waw.pl lub dostarczyć do Służewskiego Domu Kultury do dnia 31 lipca 2018 roku.
7. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych/ danych osobowych jego dziecka w celach:
a) Organizacji i realizacji działań konkursowych;
b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej konkursu, stronie internetowej organizatora oraz w publikacjach pokonkursowych;
c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody;

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u organizatora, tel. 604 471 337

– Pobierz regulamin w pliku PDF – Regulamin

– Pobierz Kartę zgłoszenia –  Formularz oraz zgody indywidualne

– Pobierz Kartę zgłoszenia – Formularz oraz zgody – szkoła